Plānotie attīstības virzieni 2015.-2020.gadam

Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam 2018.gada redakcijā PDF

Vīzija:

Alūksnes lauku partnerības teritorija attīstās, balstoties uz vietējiem resursiem un vērtībām, veidojot, inovatīvus risinājumus, kas nodrošina teritorijas konkurētspējīgo priekšrocību izmantošanu.

Stratēģiskie mērķi (SM) un Rīcības (R):

Balstoties uz iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām, Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam analīzi un pašvaldību un plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem, teritorijas attīstībai 2015.-2020.gadā tika izvirzīt trīs Stratēģiskie mērķi un katram Stratēģiskajam mērķim tika noteiktas konkrētas Rīcības.


Rīcības plāns 2015.-2020.gadam 2018.gada redakcijā PDF

Līdz 2018.gada 31.decembrim kopējais projektiem pieejamais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) – 1 071 185, 78 EUR, tajā skaitā 550 126.29 EUR (51%) uzņēmējdarbības projektiem un 521 059.49 EUR (49%) sabiedriskas nozīmes projektiem. 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.
 

 .