Atbildīgo personu kontaktinformācija

Santa Harjo-Ozoliņa

Valdes priekšsēdētāja
LEADER Administratīvā vadītāja


+371 26330477
santa.harjoozolina@gmail.com

Sarmīte Svilāne

Valdes priekšsēdētājas otrā vietniece
SVVA projektu daļas vadītāja

+371 26384907
sarmite.svilane@llkc.lv

Indra Levane

LEADER Projektu vadītāja (starpteritoriālo)


+371 29406867
 indralevane@inbox.lv

Inga Sedleniece

Valdes priekšsēdētājas pirmā vietniece
LEADER Administratīvās vadītājas asistente


+371 29422952
inga.priluznija@gmail.com 
 

Inga Zeltiņa

LEADER Projekta grāmatveža pakalpojuma sniedzēja

+371 26109350
ingbox@inbox.lv Žanna Heidemane

LEADER Projektu vadītāja (starptautisko)

+371 26622625
klasepa@gmail.com